Transkonjuktivální operace dolních víček

V indikovaných případech je možno provést odstranění vyklenujícího se tuku dolních víček transkonjunktiválně, to znamená, že řez je veden uvnitř oka přes spojivku. U takto operovaných pacientů není tedy žádná jizva na kůži. Operace probíhá v lokáním umrtvení a pacient odchází po cca 40 minutách v doprovodu domů. Klidový režim je přibližně 2 dny.
 

 text...