Operace očních víček

Operace horních a dolních víček je výkon prováděný v lokální anestezii, který trvá přibližně jednu až jednu a půl hodiny. Po operaci odchází pacient domů. Veškeré další podrobnosti viz informovaný souhlas a konzultace s operatérem. Doba rekonvalescence je asi 7 dnů.     více->

Operace horních i dolních víček během dvou měsíců                      od 23 200 Kč

Horní víčka                                                                                                 od 13 200 Kč

Dolní víčka                                                                                                  od 14 500 Kč

Dolní víčka - transkonjunktiválně                                                         od 16 500 Kč  více - 

Dolní víčka - operace valů                                                                     od 14 000 Kč

Operace asijských očí                                                                                od 17 000 Kč    více->

Horní víčka PŘED operací

Dolní víčka PŘED operací (+výplň tváří vlastním tukem)

Horní víčka PO operaci

Dolní víčka PO operaci (+ výplň tváří vlastním tukem)

Festoons

Někdy je nedostatečný efekt operace dolních víček daný ochabnutím očního svalu, které vede k tvorbě esteticky rušivého útvaru vyklenujícího se pod dolními víčky. Tento útvar snad ani nemá název v češtině-val pod dolním víčkem? (zato v angličtině je jich řada-například malar mounds, malar bags, saddle bags, festoon atd.). Tvarem může připomínat val nebo girlandu což odpovídá i anglickému překladu některých názvů. Přitom se vyskytuje u více jak 30% pacientů přicházejících k operaci víček samozřejmě ve více či méně vyvinuté formě. 

Důvodem k malému zájmu o řešení tohoto problému může být také jeho nesnadné řešení. Někteří kolegové popisují tento útvar jako nahrnutí se ochablého očního svalu, který sebou stahuje i kůži. Možná i kombinace starší těžší kůže a přitažlivosti zemské vede k tahu na oční sval a vzniku tohoto valu, další teorie předpokládá zhoršení odtoku lymfy z této oblasti a tvorbu otoků. Takovýchto a podobných teorií je celá řada. Nejčastěji se jedná o kombinaci výše popsaných příčin. Tento vyklenující se val může nabýt takových rozměrů, že některým pacientům brání v pohledu dolů (foto). Jedná-li se o vyklenující se tuk dolního víčka, nebo o níže ležící val, můžeme zjistit poměrně snadno. Při křečovitém sevření víček se tuk spodního víčka vsune pod oční bulbus, avšak val zůstává nezměněn (Squinch test).

Léčba

u relativně malých valů stačí jejich odsátí. Zde je důležité nepřesát, abychom nevytvořili pod víčkem rýhu. Další možností je vytětí části svalů a kůže, nebo při zvednutí střední části obličeje se pokusit odstranit i tento val. Nejenom řada operatérů, ale i já, se domnívám, že přímá resekce tohoto valu je nejjistější metodou. A to hlavně proto, že se nemusíme obávat poklesu dolního víčka a vzniku takzvaného ektropia. Je-li nutno, můžeme operaci doplnit kantopexí (ukotvení očního svalu v zevním koutku oka). Obavy ze vzniku esteticky neuspokojivé jizvy, při dobře provedené operaci, jsou většinou neopodstatněné.

PŘED operací očních valů

PO operaci očních valů