Menší chirurgické výkony

Chirurgická excize dle lokalizace a rozsahu                    od   1500 Kč

Každá další excize                                                                od    700 Kč

Extirpace lipom/aterom                                                        od 2 000 Kč

Chirurgická korekce jizev (dle rozsahu)                              od 3 000 Kč

Histologické vyšetření                                                           od     800 Kč