Zvětšení prsou-Augmentace

Prsa jsou nejdůležitějším zevním sexuálním znakem ženy, signalizujíce zároveň její reprodukční kvality a fyzickou kondici. Není proto překvapující, že řada žen si přeje prsa větší. Představa ideálního tvaru prsou se v průběhu posledních sto let značně změnila.

Ve viktoriánské Anglii byla módní velká, beztvará prsa, v době mezi 1. světovou válkou až do 60. let, byla módní
tendence malých, něžných dívčích ňader, která se později pod vlivem různých
amerických filmů například "Bay watch" se změnila v tvar sevřených, velkých a
pevných ňader. V době 21. století, kdy se domníváme, že můžeme všechno velmi přesně změřit a analyzovat, neexistuje estetický standard ženských prsou. Je to pravděpodobně proto, že jsou velké přirozené rozdíly ve tvaru a velikosti a stále se měnícího tvaru např. změnou polohy, zvednutí paží, rychlým pohybem či vlivem různých šatů a spodního prádla. Ňadra jsou také nejvíce se měnícím orgánem ženy: jejich velikost a tvar je ovlivňován věkem, těhotenstvím, období kojení, hormonální fluktuací atd..
Ve Spojených státech, ale jistě i v Evropě, je zvětšení prsou pomocí implantátů druhou nejčastější estetickou operací po liposukci. V USA bylo v roce 2017
provedeno více jak 300 000 augmentací. Když vidíme tento jistě velmi vysoký
počet operací, mohli bychom přepokládat, že zvětšení prsou je technicky vyzrálá
operace s vynikajícími, standardizovanými výsledky.

O to více jistě překvapí, že v prvních třech letech po operaci dochází až u 25% k reoperacím.
Nejčastější komplikací jsou asymetrie (nestejná velikost, špatné umístění
implantátů), rippling (tvorba viditelných vlnek na kůži), bolesti, infekce či
tvorba kapsule.

 Musíme si uvědomit, že více jak 50 různých faktorů ovlivňuje konečný výsledek
esteticky uspokojivých, přirozeně vypadajících prsou. 

K nejdůležitějším faktorům náleží technika, výběr implantátů, anatomie pacienta,technické schopnosti chirurga a v neposlední řadě i jeho etické cítění.
Již na tak jednoduchou otázku, kde vložit implantát, není jednoduchá
odpověď. Máme tři možnosti-pod prsní žlázu, pod sval a částečně pod žlázu a pod sval. Každá z těchto možností má svoje výhody a nevýhody a není vždy jednoduché stanovit, které umístění implantátu je nejlepší. Stejná otázka vyvstává v případě volby implantátu-máme implantáty s hladký povrchem, implantáty
s drsným povrchem, implantáty kulaté a implantáty anatomické, implantáty s
nízkou projekcí, s vysokou projekcí, širokou bází atd.. Společnosti
vyrábějící implantáty nabízí nepřehlednou řadu tvarů a plnění, tak, že i pro
zkušeného chirurga je prakticky nemožné použít všechny a vybrat ideální tvar. Podle mého názoru je velmi důležité, aby implantáty byly 100% naplněny, čímž
předcházíme tvorbě jedné z nejčastějších komplikací-ripplingu.
Rozhodnutí či
použít kulatý nebo anatomický tvar implantátů je také problematické, domnívám
se, že anatomické implantáty se mají používat jen u zcela indikovaných případů,
kterých není více jak 10%. Velikost použitého implantátu je jediným faktorem, který můžeme plně kontrolovat. Avšak stejná velikost implantátu u různých žen, neznamená stejnou velikost prsou. Jiná bude tam, kde je kůže volná, jiná zase tam, kde je kůže napnutá. Je také nevhodné používat implantáty příliš velké. Je třeba si uvědomit, že čím větším implantát, tím větší tlak na okolní tkáně, který pak vede k jejich úbytku a pozdějšímu zviditelnění okrajů implantátu. Ještě významnější je tlak na prsní žlázu, která tlakem příliš velkého implantátu atrofuje, takže často pak není možné kojení po implantaci. Čím větší implantát, tím také rychlejší pokles prsou. 

 Jak dalece je možno naplánovat požadovaný výsledek?

 Existuje celá řada možností, více či méně komplikovaného plánování, které podle mého názoru však na konečném výsledku nemůže změnit vše. Již existující kvalita prsou, různá velikost a výška prsou či bradavek, abnormality prsou nebo hrudníku lze operací ovlivnit minimálně nebo vůbec. Otázka operatéra je obdobná-není jednoduché najít hned někoho, kdo vám bude 100% vyhovovat. Domnívám se, že není problémem zvládnout technickou část operace, je však také důležitá chirurgova zkušenost a hlavně jeho estetické cítění, které není u všech operatérů stejné.
Shrneme-li tyto úvahy, musíme říci že, prsa jsou nejvíce s měnícím orgánem ženského těla a že neexistuje ideální prso a měřitelné estetické standardy a proto jej také není možné vytvořit. Můžeme však vytvořit výsledek, který bude dlouhodobý, s minimálními komplikacemi a vytvořit ňadro, které je dobře tvarované, vypadá přirozeně (a to v každé pozici), tak aby výsledek uspokojoval nejen chirurga a také a to hlavně pacientku! Neboť krása je v oku pozorovatele.