Informovaný souhlas

Epikondylitida

Informovaný souhlas, poučení pacienta a dohoda o zákroku Operace epikondylitidy

Epikondylitida je bolestivé onemocnění úponů šlach předloktí. Podle toho, kterou stranu lokte toto bolestivé onemocnění postihuje, rozdělujeme epikondylitidy na epikondylitidu radiální (laterální) tzv. tenisový loket nebo epikondylitidu ulnární (mediální)-oštěpařský či golfový loket.
Operace je prováděná v lokální anestezii, celková doba výkonu činí cca 30 minut. Operační řez je veden v oblasti zevní nebo vnitřní strany lokte, kde se chirurgicky uvolní počátky poškozených šlach a svalů upínající se na epikondyl pažní kosti. Při radikální operaci epikondylitidy se někdy provádí revize skloubení pažní kosti a vřetenní kosti.

Potřebná laboratorní vyšetření k operaci
Quick, PTT, malý krevní obraz

Pacient je povinen:
Informovat svého ošetřujícího lékaře (operatéra) o všech chorobách, které prodělal, alergiích a lécích, které pravidelně užívá (především o lécích, které mají vliv na krevní srážlivost a krvácivost). V případě ambulantního zákroku si dojednejte odvoz a domluvte se s někým, kdo Vám bude prvních 24 hodin k dispozici. Pokud užijete léky proti bolesti, vyvarujte se řízení motorových vozidel. Pravidelné kontroly po zákroku a důsledné dodržování domácí pooperační péče jsou jeho součástí a jsou důležité k dobrému průběhu hojení.

Možné komplikace:
Neexistuje chirurgický zákrok bez eventuálních komplikací. K možným komplikacím je nutno uvést krvácení, poranění nervu, infekce operační rány a eventuální rozpad operační rány. Vznik krevních podlitin v oblasti výkonu, tvorba hypertrofické či keloidní jizvy, přetrvávání bolesti po operaci.

Pooperační průběh:
Závěs končetiny po dobu 7 až 9 dnů, či do odstranění stehů. Intenzivní pooperační rehabilitace. Celková doba rekonvalescence 3 až 6 týdnů.

Informovaný souhlas s operací:
O mé plánované operaci, o způsobu provedení výkonu, typu anestézie, hospitalizaci, průběhu hojení, očekávaném výsledku a možných komplikacích, stejně tak o ceně výkonu a dalších s výkonem souvisejících úkonů mne MUDr. M. Entner v průběhu pohovoru dne..................................................................... dostatečně informoval a všechny mnou položené otázky zodpověděl. Nemám žádné další doplňující otázky a cítím se dostatečně informován(a). Dobrovolně a po dostatečné lhůtě na rozmyšlenou, jsem se rozhodl (a) podstoupit
plánovaný zákrok. Současně potvrzuji, že při výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života, nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví, taktéž potvrzuji, že souhlasím s případným podáním krevní transfuze.

V případě, že nemám zdravotní pojištění v ČR, souhlasím tímto z lékařského pohledu s nutnými opatřeními při neočekávaných komplikacích, jako je například další hospitalizace na specializovaném oddělení a taktéž s plnou finanční úhradou této hospitalizace a dalších postupů s tímto souvisejících.

Souhlasím / Nesouhlasím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby (jméno, příjmení, vztah k pacientovi): .........................................................................
Souhlasím / Nesouhlasím s publikací výsledků zákroku v podobě fotodokumentace pro prezentační, nebo výukové účely.

Podpis pacienta:....................................................                           Podpis lékaře: ......................................................................... Nebo zákonného zástupce (jméno, příjmení, číslo osobního dokladu, vztah k
pacientovi): ........................................................................                   

                                                                                                      Datum: ..........................................................................

Našim cílem je vaše spokojenost