Informovaný souhlas pacienta

Vyplňte , vytiskněte, podepište a přineste sebou v den operace...